หน้าแรก

WHAT WE DO...

เราทำอะไรและน้องได้อะไร

ได้รับกระบวนการและแนวคิด

เข้าใจถึงวิธีการและหลักการกลไกต่างๆ ที่ถูกต้องของเนื้อหาชีววิทยา

ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

เมื่อได้กระบวนการและหลักการที่ถูกต้องแล้ว
ก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์และประสิทธิผลการเรียนที่ดีขึ้น

ต่อยอดสู่อนาคต

เมื่อมีครบทั้งกระบวนการแนวคิดติดตัวพร้อมกับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล
ก็จะเป็นการต่อยอดนำไปสู่คณะ สถาบันหรือเส้นทางระดับสูงในอนาคตต่อไป

Bio BEAM Center Copyright© 2019. All rights reserved.