ชีววิทยา ม.ต้น

เนื้อหาชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับน้องๆ ชั้น ม. 2 - 3
โดยให้เริ่มเข้าใจถึงกระบวนการกลไกด้านชีววิทยาขั้นพื้นฐาน
และนำไปใช้ต่อยอดได้ในเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นในระดับมัธยมปลาย
รวมถึงการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและมหิดลวิทยานุสรณ์

คอร์สเรียนส่วนตัว ER ราคา 4,600 บาท

เนื้อหาในคอร์สเรียน

Bio BEAM Center Copyright© 2019. All rights reserved.